De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend

De Adviesraad heeft op dit moment acht leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn of ervaringsdeskundig en/of hebben ervaring in het sociaal domein. Alle leden van de Adviesraad zitten op eigen titel in de raad en hoeven geen verantwoording af te leggen aan een achterban. Wel houden de leden goed contact met de verschillende inwoners van Purmerend, die te maken hebben met de dienstverlening van de gemeente in het sociaal domein.


F. (Frits) ten Dam

voorzitter

Mijn naam is Frits ten Dam. In de zomer van 2018 ben ik met vroegpensioen gegaan. Tot die tijd ben ik meer dan 40 jaar werkzaam geweest in de volkshuisvesting. Eerst bij het Woningbedrijf Amsterdam (het huidige Ymere) en de laatste 25 jaar bij een woningcorporatie in Zuid-Kennemerland/IJmond. Ik ben o.a. Vestigingsmanager geweest. Het laatste jaar heb ik vooral gewerkt aan een nieuw model participatie. Huurders worden betrokken bij het beleid van de woningcorporatie. Iedereen heeft een wens, een droom, maar soms heeft men moeite om deze zelfstandig vorm te geven. Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om die wens, droom te verwezenlijken. Ik zet mij graag in om de kracht van de bewoners zoveel mogelijk te benutten, te stimuleren en activeren. Samen met bewoners gemeente en overige partners in de wijk deed ik dit beroepsmatig. Nu wil ik mij graag hiervoor inzetten in de gemeente waar ik al ruim dertig jaar woon. Via de Advies Raad Sociaal Domein kan ik hier mijn steentje aan bijdragen.


N. (Nico) Aalderink

lid


D. (Dinie) Goezinne

lid

R.A.E. (Dinie) Goezinne-Zijlman, studeerde sociale psychologie en sociale pedagogiek; had verschillende functies in sociaal-cultureel werk en was afdelingshoofd ministerie (nu) VWS, had een verstandelijk beperkte dochter, was voorzitter van Platform voor verstandelijk gehandicapten Zaanstreek-Waterland, verleende lange tijd intensieve mantelzorg aan haar echtgenoot, wil zich inzetten voor een goed sociaal beleid voor Purmerenders, vooral voor diegenen die het moeilijk hebben. Was van het begin af lid van de WMO-cliëntenraad Purmerend; is bestuurslid van alumnikring andragologie Amsterdam/kennisplatform sociale veranderkunde.


D. (Diana ) Leerling

lid

Mijn naam is Diana Leerling en ik ben sinds twee jaar lid van de Adviesraad sociaal domein. Hiervoor ben ik een aantal jaar lid geweest van de clientenraad werk en inkomen wat ik met veel plezier heb gedaan. Ik ben werkzaam in de ouderenzorg. Onderwerpen als ouderen, jeugd, armoedebeleid en Meerdoen regeling spreken mij aan om me voor in te zetten.


C. (Chiniqua) Milan

lid

Mijn naam is Chiniqua Milan en ik ben sinds twee jaar lid van de Adviesraad sociaal domein. Ik ben werkzaam in een wijkteam, elders in het land en wij begeleiden burgers in de leeftijd van 0 tot 100 jaar waarbij sprake is van meervoudige problematiek. Hierdoor voel ik mij vrijwel bij elke doelgroep betrokken. Van de jeugdzorg tot langer thuis wonen van ouderen. Om meer betrokkenheid te voelen bij mijn eigen stad, ben ik lid geworden van de Adviesraad.


J. (Joke) van Mourik

lid

Mijn naam is Joke van Mourik. Ik was 1999 tot 2017 lid van de Cliëntenraad WWB. Deze raad is samengevoegd met de WMO Cliëntenraad in 2017. Door de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, ben ik de overstap gaan maken naar het breder Sociaal Domein. Mijn doel is dat kinderen uit de minimagroep zoveel mogelijk mee kunnen doen aan sport en cultuur via de MeerDoenregeling.


F. (Fatma) Sert

lid

Ik zit in de Adviesraad Sociaal Domein omdat ik, vanuit mijn perspectief als ervaringsdeskundige Wmo en inwoner van Purmerend, ook een bijdrage wil leveren bij de advisering van de gemeente over haar beleid. Het is belangrijk dat het beleid van de gemeente ook door burgers onder de loep wordt genomen en meegedacht wordt met de gemeente bij het maken van beleid.


J. (Joke) Timmer

lid

In de jaren dat ik bestuurslid was van een patiëntenvereniging, merkte ik dat de mondige burger zijn weg wel kan vinden. Mijn zorgen gaan uit naar de verlegen, kwetsbare burgers. Hoe kan er gezorgd worden dat deze mensen gehoord en zo nodig geholpen worden? Ook vind ik het belangrijk dat beleid geen papieren tijger is, maar aansluit op de praktijk en praktische oplossingen biedt. Ik neem deel aan de Adviesraad Sociaal Domein vanuit mijn ervaringen als salarisadministrateur en lid/voorzitter en later ambtelijk ondersteuner van een (centrale) ondernemingsraad van een zorginstelling.


K. (Koen) van Lankveld

lid


L. (Loes) ter Horst

ondersteuner

Mijn naam is Loes ter Horst en ik ondersteun de Adviesraad. Ik bereid samen met de voorzitter de vergaderingen voor, maak notulen en verslagen, stel adviezen op en onderhoud contact met de gemeente en andere partijen. Samenwerking tussen inwoners en gemeente is heel uitdagend, interessant en zo nu en dan ook best ingewikkeld. Mijn opdracht is om ervoor te zorgen dat de Adviesraad zo goed mogelijk haar werk kan doen. Ik vind het erg leuk om mij in te zetten voor de Adviesraad, omdat ik het belangrijk vindt dat het perspectief van de inwoners van Purmerend meegenomen wordt in beleid en uitvoering. Daarnaast bestaat de Adviesraad uit hele betrokken en leuke mensen, waardoor ik altijd met veel plezier naar de vergaderingen ga.